Sälja bil från ett dödsbo

Sälja bil
Sälja bil från ett dödsbo

Så här säljer du en bil från ett dödsbo

För att kunna sälja en bil från ett dödsbo behöver man först få ett enhälligt samtycke från alla dödsbodelägare, en boutredningsman eller en annan representant för dödsboet.

Se till att kontrollera följande innan du lägger ut bilen till försäljning.

  • Har alla dödsbodelägarna gått med på att sälja bilen? 

  • Finns del 2 av registreringsbeviset? Om det saknas kan du beställa ett nytt från Transportstyrelsen.

  • Vänta med att sälja tills bouppteckningen är klar.

  • Om det råder någon osäkerhet, kontrollera alltid med en sakkunnig att det inte finns några hinder för försäljning.

Försäljning av bil före bouppteckningen

Om bilen säljs innan bouppteckningen är klar finns det en risk att den som skriver på blir betalningsskyldig. Det här kan hända om eventuella skulder i dödsboet inte kan betalas på grund av att bilen sålts på förhand.

Ännu allvarligare konsekvenser kan uppstå om man misstänker bedrägeri eller förskingring.

Om du är osäker på något vad gäller delägare eller testamente kan du fråga den ansvariga boutredningsmannen som sköter dödsboet.

Känner du till alla delägare i dödsboet?

Det är inte alltid klart innan bouppteckningen vem som är delägare i dödsboet.

Det är först vid bouppteckningen som även ett eventuellt testamente klargörs.

Efter bouppteckningen visar bouppteckningshandlingen vem som är delägare.

Tänk på att även arvingar, såsom den avlidnes föräldrar och syskon, också nämns i bouppteckningen.

Det är inte nödvändigt att be om samtycke från arvingarna om försäljning av bilen om den avlidnes make eller maka lever.

Deras samtycke behövs endast vid försäljning av en bil som lämnats kvar av den siste avlidne maken eller makan.

Finns del 2 av registreringsbeviset?

Innan bilförsäljningsprocessen påbörjas är det viktigt att se till att del 2 av registreringsbeviset finns.

Själva försäljningen skiljer sig inte från en vanlig bilförsäljning men med tillägget att man också måste kunna bevisa delägande i dödsboet med en bouppteckning.

Det är säljarens ansvar att se till att alla berörda har gett samtycke till försäljningen.

En dödsbodelägare kan underteckna registreringsbeviset.

När ett dödsbo är part i en affär görs alltid registreringen i den nya ägarens namn genom att anmälningsdelen lämnas in till Transportstyrelsen.

Dags att sälja din bil?

Börja här